PočetnaO namaRemenjeGalerijaKontakt
Remenje

Osnovna funkcija remena je da ostvari prenos snage ili obrtnog momenta sa jednog na drugo vratilo (osovinu), a preko mašinskih sklopova koji se nazivaju remenice.

PODELA REMENJA: Osnovna podela remenja može se izvršiti prema tome da li se od prenosnog sistema sa remenjem zahteva precizan prenosni odnos ili ne.

Dakle, u osnovi postoje:

a ) Zupčasti remen (konstantno precizan prenosni odnos)
b ) Ostalo remenje (tamo gde se ne zahteva konstantno precizan prenosni odnos)

  Klinasto remenje:

Klinasto remenje standardno se proizvodi u sledećim profilima (širinama): 5, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 25, 32 i 40; u velikom broju različitih dužina.
Klinasto remenje proizvodi se i označava u unutarnjoj LI meri.
Dimenzije remenja izražavaju se u milimetrima. Za narudžbu je potrebno navesti profil (širinu) remena i njegovu dužinu.

Primer za narudžbu:
10 x 1250 Li

širina = 10 mm
Dužina = 1250 mm


 

Klinasto nazubljeno remenje:

Klinasto nazubljeno remenje standardno se proizvodi u sledećim profilima (širinama):ZX (10 mm), AX (13 mm), BX (17 mm), CX (22 mm); u velikom broju različitih dužina.
Proizvodi se i označava u srednjoj (konstrukcionoj) LW ili spoljnoj LA meri. Dimenzije remenja izražavaju se u milimetrima. Za narudžbu je potrebno navesti profil (širinu) remena i njegovu dužinu.

Primer za narudžbu:
BX 1190 Lw

širina = BX (17 mm)
Dužina = 1190 mm (srednja mera)


 

Uskoprofilno remenje:

Uskoprofilno remenje standardno se proizvodi u sledećim profilima (širinama): SPZ (9,7 mm), SPA (12,7 mm), SPB ( 16,3 mm) i SPC ( 22 mm); u velikom broju različitih dužina.
Ovo remenje ima uski, duboki koren. Proizvodi se i označava u srednjoj (konstrukcionoj) LW meri. Za narudžbu je potrebno navesti profil (širinu) remena i njegovu dužinu.

Primer za narudžbu:
SPB x 1250 Lw

širina = SPB (16,3 mm)
Dužina = 1250 mm (srednja mera)


 

Uskoprofilno nazubljeno remenje:

Uskoprofilno nazubljeno remenje standardno se proizvodi u sledećim profilima (širinama):XPZ (9,7 mm), XPA (12,7 mm), XPB (16,3 mm), XPC (22 mm), 3VX (9 mm) i 5VX (15 mm); u velikom broju različitih dužina.
Profili XPZ, XPA, XPB i XPC proizvode se i označavaju u srednjoj (konstrukcionoj) LW mjeri, dok se profili 3VX i 5VX označavaju u spoljnoj LA meri. Dimenzije remenja izražavaju se u milimetrima. Za narudžbu je potrebno navesti profil (širinu) remena i njegovu dužinu.

Primer za narudžbu:
XPB x 1500 LW

širina = XPB (16,3 mm)
Dužina = 1500 mm (srednja mera)


 

Varijatorsko remenje:

Varijatorsko remenje prema primeni možemo podeliti na industrijsko i poljoprivredno. Industrijsko varijatorsko remenje proizvodi se u sledećim profilima: 13x5; 17x5; 21x6; 22x8, 26x8; 28x8; 30x10; 32x10; 37x10; 41x13; 47x13; 52x16; 55x16; 65x20; 70x18 - u velikom broju različitih dužina. Proizvodi se i označava po unutarnjoj LI meri. Dimenzije remenja izražavaju se u milimetrima. Za narudžbu je potrebo navesti profil (širinu) remena i njegovu dužinu.
Poljoprivredno varijatorsko remenje najčešće se upotrebljava na poljoprivrednim mašinama, kombajnima i beračima. Proizvode se u sledećim profilima: 25, 28, 30, 32, 38, 40, 45, 50, 51, 55 i 60 - u različitim dužinama. Dimenzije remenja izražavaju se u milimetrima. Za narudžbu je potrebno navesti profil (širinu) remena i njegovu dužinu ili kataloški broj i vrstu mašine na kojoj se koristi.

Primer za narudžbu:
37x10x 950 LI

širina = 37 mm
Visina = 10 mm
Dužina = 950 mm (unutarnja mera)


 

Višeredno remenje:

Višežilno (višeredno) remenje dobija se povezivanjem više klinastih ili uskoprofilnih remena u jedan pomoću vezivnog sloja. Povezivanjem remenja vezivnim slojem postiže se prenos velike snage i ujednačena raspodela opterećenja na svaki remen. Sprečava se proklizavanje i izvrtanje pri naglim promenama opterećenja. Broj povezanog remenja kreće se od 2 do 5 i proizvodi se u različitim dužinama.
Profili koji se mogu povezati su: 13, 17, 22, 32, SPZ (9,7 mm), SPA (12,7 mm), SPB (16,3 mm), SPC (22 mm), 3V (9 mm), 5V (15 mm), 8V (25 mm). Ova vrsta remenja koristi se na poljoprivrednim mašinama, ali i u industriji. Za narudžbu je potrebno navesti širinu remena, broj spojenih remena i njegovu dužinu.

Primer za narudžbu:
4HB 4630 LA

Broj remena spojenih u jedan = 4 komada
širina pojedinog remena = 17 mm
Dužina remena = 4630 mm (LA - spoljna mera)


 

Šestougaono remenje:

Šestougaono remenje udvojenog klinastog preseka osigurava optimalnu fleksibilnost za tzv. serpentinski prenos sa više remenica. Primenjuje se na poljoprivrednim mašinama, ali i u industriji. Proizvodi se u sledećim profilima: 13x10; 17x13; 22x17; 32x25; 22x22; 25x22.Za narudžbu je potrebno navesti profil remena i njegovu dužinu.

Primer za narudžbu:
17x13x 5560 LW

Profil = 17x13 mm
Dužina = 5560 mm (LW - srednja mera)


 

Zupčasto remenje:

Sinhrono (zupčasto) remenje milimetarske mere proizvodi se u sledećim profilima: 3M, 5M, 8M i 14M. Moguće je naručiti i obostrano nazubljeno remenje. Za narudžbu je potrebno navesti širinu remena, dužinu remena, broj zuba i korak zuba. Korak zuba meri se od sredine jednog do sredine drugog zuba.

Primer za narudžbu:
800 - 8 M 30 mm

Korak = 8 mm
Broj zuba = 100 komada
Dužina remena = 800 mm
širina = 30 mm


 

POLY remenje:

Poly remenje proizvodi se u sledećim profilima: PH, PJ, PK, PL i PM. Ovo remenje sa svoje unutarnje strane, uzdužno, ima klinove (rebra). Za narudžbu je potrebno navesti broj klinova (rebara), korak klina (rebra) i dužinu remena. Korak se meri od sredine jednog klina (rebra) do sredine drugog klina (rebra).

Primer za narudžbu:
6 PJ 711

Broj klinova = 6 komada
Korak klina (rebra) = 2,34 mm = PJ
Dužina = 711 mm

PočetnaO namaRemenjeGalerijaKontakt